Lọc kết quả

Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com

Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com

Để bật xác minh 2 bước qua email bạn cần có email thật đã đăng ký tại khoahocvideo.com

Lưu ý: bạn phải truy cập vào email mới có thể bật xác minh, nếu bạn đăng ký email ảo thì bỏ qua hướng dẫn này (vì khi bạn bật xác minh đăng nhập vào web bạn cần login vào email để nhập mã code)

Bước 1.

Truy cập vào https://khoahocvideo.com/wp-admin/profile.php

Bước 2. Kiểm tra email đang dùng và thực hiện đăng nhập vào gmail nếu bạn đang sử dụng nó

Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com
Truy cập gmail: haoduyweb@gmail.com (truy cập vào email của bạn)
Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com
Bước 3. Truy cập profile lại và kéo xuống dưới cùng check xác minh
Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com
Chọn cập nhật hồ sơ ( hoàn tất bật xác minh 2 bước)
Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com
Bước 4. Đăng xuất và đăng nhập lại vào khoajhocvideo.com
Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com
Bạn sẽ được tự động chuyển đến trang xác minh
Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com
Truy cập vào lại địa chỉ email của bạn để lấy mã xác minh mới nhất
Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com
Nhập mã và tiến hành chọn login
Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com
Chọn xem lại trang chủ
Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com
Bạn đã cài bảo mật thành công
Hướng dẫn bật xác minh 2 bước khi đăng nhập khoahocvideo.com