Để tạo shop game bạn có thể vào https://taoshopgame.com ( nạp tiền và tạo tự động)

Chúc bạn thành công.!

Năm 2020 Tốt Lành.

P/S: Khách hàng cũ đã dùng dịch vụ trước đây vui lòng truy cập phiên bản tạo web tại https://taoshopgame.com

FULL LIST VIDEO HƯỚNG DẪN TẠO SHOP MỚI NHẤT NĂM 2020

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOL8CebNhQUWmaeWdjLb-xndoOmZPNGG5